Dự án thực hiện

KĐTM đường Lê Thái Tổ - Bắc Ninh

  • Khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại Thành phố Bắc Ninh Khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại Thành phố Bắc Ninh

    Chào mừng 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010. Ngày 15/5/2010, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD Holdings) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị ..

  • Dự án Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ - Thành phố Bắc NinhDự án Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh

    Dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty HUDLAND được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) uỷ quyền thực hiện xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án. Việc đầu tư xây dựng ..

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland