Cổ đông hudland

Thông báo

Share |

Công văn gửi VSD đề nghị chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Cập nhật 12-05-2015,05:15 PM
Công văn gửi VSD đề nghị chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Hôm nay ngày 12/5/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã gửi Công văn số 856/HUDLAND-KTE đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi cho HUDLAND danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 28/05/2015 để chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Công ty trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng nói trên theo quy định.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND


Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: LINK
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland