Cổ đông hudland

Thông báo

Share |

Công văn gửi VSD đề nghị chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Cập nhật 18-03-2015,12:00 AM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Hôm nay ngày 18/3/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã gửi Công văn số 485/HUDLAND-P.KT đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi cho HUDLAND danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 01/04/2015 để mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng nói trên theo quy định.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND


Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland