Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Báo cáo tài chính soát xét năm 2018 & Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017

Cập nhật 28-02-2019,10:49 AM
+ Báo cáo tài chính soát xét năm 2018 (tải file)
+ Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 (tải file)
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland