Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Công ty HUDLAND- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật 26-04-2017,02:00 PM
Sáng ngày 26/4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, tại tòa nhà HUDLAND tower, Hà Nội.
Tham dự Đại hội có ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), đại diện trưởng phó các phòng Ban TCT, các đối tác; Ông Bùi Đức Thịnh- Bí thư chi bộ- CT HĐQT Công ty HUDLAND, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát... Đại hội vinh dự được tiếp đón đông đảo cổ đông đại diện cho 14.831.600 cổ phần, chiếm 74.16 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Ông Bùi Đức Thịnh Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình; báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.
 

Ông Nghiêm Văn Bang- Chủ tịch HĐTV TCT HUD phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã dành nhiều thời gian để trả lời thỏa đáng và đầy đủ các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, qua đó bày tỏ mong muốn quý cổ đông sẽ cùng kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban lãnh đạo công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Sau nhiều giờ thảo luận và trao đổi, ĐHĐCĐ đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch trong năm 2017 với sự nhất trí cao 100% tất cả các vấn đề.

Phát biểu với Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của CBCNV Công ty HUDLAND trong thực hiện KH năm 2016. Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện KH năm 2017 được Đại hội thông qua, ông Nghiêm Văn Bang chỉ đạo Lãnh đạo Công ty HUDLAND tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tập trung các nguồn lực triển khai nhanh dự án đầu tư BĐS mà công ty đã đề ra, tận dụng thời cơ thị trường BĐS đang khởi sắc để bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án nhưng cũng cần mạnh dạn tìm kiếm nhiều dự án và mô hình đầu tư mới. Thay mặt công ty HUDLAND, ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cam kết trong giai đoạn Công ty HUDLAND sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland