Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Đại hội đồng cổ đông HUDLAND thường niên năm 2016: HUDLAND chi trả cổ tức 15%

Cập nhật 21-04-2016,02:00 PM
Sáng 21/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016.
 
Các vấn đề được đưa ra tại Đại hội đều nhận được sự nhất trí cao 100% của cổ đông tham dự

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty, năm 2015 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nội dung ban hành tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 ở mức cao nhất có thể với nhiều sự cố gắng, nỗ lực.

Với nguồn vốn chủ sở hữu hơn 453 tỷ đồng, năm 2015 Công ty đã đầu tư hơn 219 tỷ đồng, kinh doanh hơn 400 tỷ đồng, cho doanh thu hơn 341 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu đạt 11,3%.
Phát biểu tại Đại hội ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho hay, vốn chủ sở hữu năm 2015 được Công ty sử dụng hợp lý và bảo toàn, phát triển theo hướng đi lên, năm 2015 vốn chủ sở hữu đạt hơn 453 tỷ tăng 3,4% so với năm 2014. Tình hình nợ phải thu là 159,241 tỷ đồng, không có nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi.
Ông Nguyễn Đức Hùng - Tổng Giám đốcTCT HUD phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội

Cùng với sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015, Cổ phiếu của Công ty Hudland với mã HLD đạt mức cao nhất trong năm 2015 là 25,100 đồng/cp; mức giá thấp nhất trong năm là 14,100đồng/cp.

Cũng theo Ban lãnh đạo HUDLAND, mặc dù có sự biến động về giá chứng khoán của công ty nhưng các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn có chiều hướng tăng lên, cụ thể nâng quyền sở hữu các nhà đầu tư nước ngoài từ 1,85%  đầu năm 2015 lên 7,2% cuối năm 2015.

Chia sẻ với PV, một cổ đông đầu tư vào HUDLAND cho hay: “Mặc dù mới đầu tư vào HUDLAND được 1 năm, nhưng qua thời gian theo dõi tôi có ý định dồn thêm 1 số vốn vào HUDLAND năm 2016 đồng thời sẽ đầu tư dài hơn vào Công ty này”. Lý giải nguyên nhân muốn đầu tư vào Công ty HUDLAND, cổ đông này cho rằng, do HUDLAND không phải nhóm cổ phiếu nóng, nếu so sánh thì HUDLAND thuộc nhóm cổ phiếu yên tâm.

Tại ĐHĐCĐ HUDLAND cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ 2016-2020. Theo đó, giai đoạn này Công ty dự kiến sẽ đầu tư phát triển 2788 tỷ đồng; kinh doanh dự kiến: 2,346 tỷ đồng và doanh thu dự kiến 2,031 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2016 gồm: Đầu tư và phát triển hơn 235 tỷ đồng; kinh doanh: hơn 475 tỷ đồng; doanh thu dự kiến hơn 330 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận: 7,6%; cổ tức dự kiến 12%.
Ban lãnh đạo Công ty HUDLAND giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến của các cổ đông

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến việc trả cổ tức cổ đông năm 2015, ông Phạm Cao Sơn thẳng thắn chia sẻ, năm 2015 công ty trả cổ tức cho cổ đông là 15%, và Công ty sẽ chi trả bằng tiền mặt sớm cho cổ đông ngay sau đại hội.

Tại ĐHĐCĐ, đại diện HUDLAND cũng đề xuất Tổng HUD tiếp tục xem xét trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và lộ trình giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty HUDLAND nhằm tạo sự chủ động linh hoạt trong việc áp dụng những hình thức phù hợp với cơ chế thị trường. 
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland