Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

HLD_Báo cáo tài chính quý III_2019 & Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Cập nhật 21-10-2019,09:00 AM
HLD_Báo cáo tài chính quý III_2019 (Tải file báo cáo)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước (Tải file giải trình)
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland