Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Nghị quyết về việc thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và cử giám đốc công ty

Cập nhật 04-04-2018,10:00 AM
Nghị quyết về việc thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland