Tin tức sự kiện

Tin hoạt động đoàn thể

Share |

Chi bộ Công ty HUDLAND tham dự học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK do Đảng ủy Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cập nhật 24-10-2023,05:00 PM
Chiều ngày 24/10/2023, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tham Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương" do đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban tuyên giáo ĐUK trực tiếp trình bày.


Sau khi quán triệt nội dung Nghị quyết 06-NQ/ĐUK và hướng dẫn triển khai nội dung thực tiễn tại Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị nói chung và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty HUD, đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty HUD đã yêu cầu các Chi bộ tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên và người lao động dưới hình thức phù hợp.

Bộ phận chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào thể dục thể thao, các hoạt động thiện nguyện... được các đơn vị thực hiện trong thời gian qua và trong quá trình xây dựng phát triển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đến cán bộ, đảng viên, người lao động của toàn Tổng Công ty.

Ông nhấn mạnh để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì Văn hóa là nền tảng mềm đề phát triển, cụ thể hóa khi xây dựng chiến lược và đội ngũ thực hiện, tìm ra giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp – Lấy khách hàng là trung tâm, chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện tốt quy tắc nghề nghiệp, xây dựng văn hóa, môi trường cảnh quan làm việc thân thiện, dân chủ, giữ đúng chuẩn mực phát ngôn. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu các lớp về văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể CBNV.

Vừa xây dựng, vừa tái tạo văn hóa để người lao động và doanh nghiệp phát triển tốt lên, từ đó tích cực tham gia xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đưa hình ảnh nhận diện thương hiệu HUD nói chung và các công ty thành viên nói riêng không chỉ là thương hiệu của đơn vị mà là thương hiệu của từng cá nhân cán bộ nhân viên, người lao động trong mọi khía cạnh xã hội.

                                                                                                                            BBT
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland