Tin tức sự kiện

Tin hoạt động đoàn thể

Share |

HUDLAND- Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Cập nhật 03-05-2021,07:47 AM
Vào cuối tháng 4/2021, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên và cán bộ nhân viên Công ty.


Tại hội nghị, đồng chí Phạm Cao Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị- Bí thư Chi bộ Công ty HUDLAND đã khái quát về đại hội XIII và triển khai quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của nghị quyết Đại hội XIII với toàn thể đảng viên và cán bộ nhân viên Công ty.

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, chi bộ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn công ty, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.Các nội dung được trình bày tại hội nghị đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Chi bộ HUDLAND nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

-     Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.
-     Tập trung xây dựng đội ngũ. Đổi mới và phát triển công tác cán bộ lựa chọn các cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực ngang tầm nhiệm vụ.
-     Kiệm toàn bộ máy theo hướng tinh gọn.

Với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị, đồng chí Phạm Cao Sơn bày tỏ tin tưởng rằng việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XIII tại chi bộ HUDLAND sẽ thu được kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn công ty thời gian tiếp theo.
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland