Tin tức sự kiện

Tin hoạt động đoàn thể

Share |

HUDLAND học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Cập nhật 17-08-2018,07:00 PM
Sáng 17/08/2018, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII”, tại HUDLAND tower Hà Nội.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Cao Sơn, Ủy viên BCH Đảng ủy TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị- Phó Bí thư Phụ trách Chi bộ Công ty và toàn thể đảng viên công ty HUDLAND.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Cao Sơn đã giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Phạm Cao Sơn yêu cầu các đảng viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, từng cá nhân để sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào thực tiễn sản xuất kinh doanh và đời sống. Các đảng viên Công ty HUDLAND tham dự phấn khởi, tiếp thu hiệu quả, từng cá nhân nhận thức rõ ràng về các nội dung cơ bản của các nghị quyết và đã có những ý kiến thảo luận liên hệ bản thân, liên hệ với hoạt động thực tiễn của Công ty.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, chất lượng và trách nhiệm cao của các đảng đảng viên,  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Công ty HUDLAND đã thành công tốt đẹp.
 
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland