Hudland

KĐTM đường Lê Thái Tổ - BN

  • Nhà ở xã hộiNhà ở xã hội

    Nhà ở xã hội Bắc Ninh là dự án nhà ở xã hội cho cán bộ nhà nước, sở hữu vị trí vàng tại khu thành phố giao lưu, tiện ích cao cấp với giá bán chỉ từ.

  • Dự án trầu cauDự án trầu cau

  • Biệt thư và liền kề khu ABiệt thư và liền kề khu A

    Dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty HUDLAND được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) uỷ quyền thực hiện xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ là một bước triển khai cụ thể điều chỉnh quy hoạch chung thành phố ..

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland